Dávka v nezamestnanosti na Slovensku 2023

EUR/mesiac